Healingbehandling

Healing - kroppens hjälp till läkning

I vår kropp finns ett energicentra som kallas för chakrasystemet som består av sju olika chakran. Varje chakra är i sin tur kopplade till olika delar och organ i kroppen. När energiflödet i och mellan dessa chakran inte flödar fritt uppstår obalans och blockeringar i kroppen och i de olika organen, vilket kan innebära att det gör dig sjuk.

Healing hjälper till att lösa upp inre blockeringar och obalans så energierna kan flöda fritt i kroppen och att du får hjälp att komma i kontakt med din egen livskraft och ditt sanna jag. Att hitta ditt unika ljus och din potential. Kroppen får en boost att läka sig själv, att minska på kortisolnivån och att lindra smärta. En healing jobbar alltid på cellnivå. Kroppen vet vad den behöver sin läkning bäst vilket Anna-Maria känner in och det kan ofta behövas flera behandlingar. Healing kan ses som att skala en lök, för att komma åt vissa symptom behöver man jobba sig igenom lagren för komma till kärnan av problemet

Anna-Marias unika healing är ett kärleksfullt samarbete mellan dig, henne samt dina och hennes guider. Detta innebär att hon tolkar för dig vad din kropp berättar för henne under behandlingen. Hon förmedlar också budskap från hennes och dina guider vad du behöver göra för att tillfriskna och hitta din mentala och andliga sanning.


Varje behandling inleds med ett samtal, för att du som klient får möjlighet att slappna och känna dig trygg. Du får lägga dig på en behandlingsbänk och Anna-Maria placerar sina händer på kroppens alla chakra samt på de ställen på kroppen, som hon känner in att de behöver healas. Hon berättar alltid innan vad som kommer att ske och vad du kan uppleva under behandlingen, efter behandlingen och dagarna som följer.


Anna-Maria ger också helingbehandlingar på distans, något som är lika kraftfullt som en fysisk healing. Varje sådan behandling inleds med inledande  telefonsamtal och ett efterföljande samtal.


En healingbehandling inklusive vägledande och coachande samtal tar ca 90 minuter.

Priser


Healing 1200 sek

Distanshealing 1200 sek

Full tystandsplikt gäller


För villkor och betalningsuppgifter se på kontaktsidan