Om

 Om Anna-Maria 

Anna-Maria är född och uppvuxen i en lantbrukarfamilj på den gotländska landsbygden. Mitt i den gotländska skogen låg hennes hem i en liten by med 5 gårdar, de som bodde där hade känt varandra i generationer tillbaka. Ett barn i den byn var allas barn, och talesättet ” It takes a village to raise a child” var en självklarhet. Närheten till naturen, skogen, ängarna och insjöarna och naturens årscykel har format henne till den hon är. I skogen och på ängen kunde hon vara den hon var född till att vara. Där kunde hon ligga och titta på molnen och solen, där pratade hon med älvorna som dansade omkring henne. Där i skogsgläntan fick hon vara ifred, med sig själv där kände hon sig som en fri själ och hon förstod tidigt att hon var ett med det stora hela.

Hon växte upp och började sitt yrkesverksamma liv inom lantbruket, först som anställd och sedan om egen företagare tillsammans med sin dåvarande make. Hon har genom åren också arbetat bland annat som butiksförsäljare, hotellstädare, personlig assistent och vårdare inom omsorgen.

Mitt i livet utbildade hon sig till lärare och flyttade i samband med sin examen till fastlandet och västra sidan av Sverige och därefter till Stockholm där hon nu är bosatt. Där jobbar hon som specialpedagog och där har hon också sina verksamheter inom konst och healing/vägledning.

Anna-Maria har alltid varit andlig och fått energi och vägledning genom sin andlighet. Som för många andra har livet inte alltid visat sig från den lätta sidan och vissa perioder i hennes liv har varit riktigt tuffa. Det var under en sådan period hon hittade healingen för första gången, genom den fick hon hjälp att ta sig vidare i sitt eget liv. Det ledde till att hon gick utbildningar i Reiki-healing och i samband med detta utvecklades också hennes intuitiva och andliga förmåga. När hon idag träffar sina klienter tar hon hjälp av sin kraftfulla intuition och har också ett kärleksfullt och nära samarbete med sina andliga guider och änglarna som finns omkring oss. Hon har då också stor hjälp av sin högskoleutbildning i handledning/coaching.  

Ett antal år senare hittade hon sitt konstnärskap, vilket förändrade hela hennes tillvaro. Från att hon aldrig har hållit i en konstnärspensel, blev målandet en livsnödvändighet. Det blev för henne en kanal att förmedla det vackra som finns omkring oss, men också att få oss att förnimma det som vi inte kan se med blotta ögat. För Anna-Maria är naturen en viktig inspirationskälla. Som en del i målandet kom en längtan att få ställa ut sin konst för en publik och Anna-Maria hade sin första utställning 2013. Hon har nu ställt ut på bland annat Edsvikens Konsthall i Stockholm, Carouselle Du Louvre i Paris och i april 2022 deltar hon på Art Expo i New York.

Numera kombinerar hon sin passion, målandet och konsten med längtan att få hjälpa andra människor. Det gör hon genom intuitiv och andlig healing och vägledning/coaching. Hon har svårt att släppa sin lärargärning och jobbar också med handledning/coaching inom skolans område.


Naturen är fortfarande en källa till harmoni och energi för Anna-Maria, andligheten finns också med henne som en självklar del i livet. En riktigt bra dag för Anna-Maria är en dag i symbios med havet, vinden och horisonten. Då får hennes frihetstörstande själ näring och hon känner att hon är ett med det stora hela.