Sold paintings

Ett urval av mina sålda verk


A selection of my sold works

copyright © Anna-Maria Johansson