News

Upcoming exhibitions



Bildkonstnären

Utgiven av Svenska Konstnärsförbundet. Nr 2, 2020. Årgång 44


The visual artist
Published by the Swedish Artists' Association. No. 2, 2020. Volume 44


Artär

Utgiven av Konstnärsalliansen nr 1 2020


Artery
The Artists' Alliance's member magazine no. 1 2020


HÖSTUTSTÄLLNING

GALLERI GREGER

HORNSGATAN STOCKHOLM


IN COOPERATION WITH MATTIAS GRAPENMARK


18 -25 NOVEMBER 2021



New cooperation


ARTEXPO NEW YORK


IN COOPERATION WITH

ALMHAGA ART GALLERY


november 2021