News

Upcoming exhibitions
HÖSTUTSTÄLLNING

GALLERI GREGER

HORNSGATAN STOCKHOLM18 -25 NOVEMBER 2021Bildkonstnären

Utgiven av Svenska Konstnärsförbundet. Nr 2, 2020. Årgång 44


The visual artist
Published by the Swedish Artists' Association. No. 2, 2020. Volume 44ARTEXPO NEW YORK


IN COOPERATION WITH

ALMHAGA ART GALLERY


november 2021

Artär

Utgiven av Konstnärsalliansen nr 1 2020


Artery
The Artists' Alliance's member magazine no. 1 2020