Articles

”Krisen som bortblåst” – Anna-Maria Johansson har tagit sig

 igenom många prövningar med hjälp av Vedic Art och bibelblad

 

"The crisis has blown away" - Anna-Maria Johansson has

through many trials using Vedic Art and Bible leaf.

 

click on the picture below to get to the article

 

By: David Lublin; Bättre Konst

I maj 2019 ställer jag ut på Tatinis Art Show i Singapore. 

Här kan ni läsa en liten presentation de gjort om mig och min konst.


In May 2019 I will be exhibiting at the Tatinis Art Show in Singapore.

Here you can read a little presentation they made about me and my art.


click on the picture below to get to the article


          copyright © Anna-Maria Johansson


Klicka på artilkeln för att komma till Bättre Konst och min sida på deras konstguide

 

Click on the article to get to Bättre Konst and my page on their art guide

By: David Lublin; Bättre Konst