About

 

About / Om Anna-Maria

Anna-Maria har sina rötter i den Gotländska kalkjorden och har bott där under den största delen av sitt liv.  2004 flyttade hon från ön och  numera är hon bosatt i Stockholm.

 

Under hela livet har hon ägnat sig åt någon form av kreativa uttrycksformer, som sång, skrivande, textil, form och färg. Måleriet hittade hon när hon anmälde sig  till en kurs i Vedic Art. På kursen målade hon sin första tavla, sedan dess har det inte funnits någon återvändo.

Anna-Maria säger: "Målandet har förändrat mig och mitt liv".

 

 

Anna-Maria fortsätter:  Jag får inspiration från livet, naturen och musiken. Att måla ger mig lugn, energi och tillit till livet. Tillit att livet ordnar sig precis som resan över duken. Målandet har lärt mig att allt börjar med en punkt. Blev inte resan över duken eller i livet som jag hoppats, kan jag alltid börja med en ny punkt och resan tar nya vägar. Ingenting kan gå fel, det blir bara annorlunda.

 

Anna-Maria målar i akryl med inslag av andra material som finns i naturen som torkade frön från blommor, gräs och sand men också sådant som finns omkring oss i vardagen.

Anna-Maria has her roots in the limestone island of Gotland, Sweden, and has lived her the largest part of her life. In 2004 she moved from the island is currently living in Stockholm.

 

During all of her life, Anna-Maria has devoted herself to several different creative forms, such as; singing, writing, textile, colour and shape. She found painting when she registered for a course at Vedic Art. At this course, Anna-Maria made her first painting.

Anna-Maria says: “Since then there has been no return. Painting has changed me and my life

 

Anna-Maria continues: ”I get my inspiration from life, nature and music. Painting brings meserenity, energy and a trust to life. Trust in that life will turn out well, just as the journey over the canvas. Painting has taught me that everything starts with a dot. If the journey over the canvas, or in life, didn´t turn out the way I expected, I can just start with a new dot and the journey will find new ways to travel. Nothing can go wrong, it can just be different.

 

Anna-Maria paints in acrylic, often with elements of other matierals gathered in naturesuch as flower seeds, grass and sand, but also materials that are all around us in our every day life.

 

 

  copyright © Anna-Maria Johansson